اخبار

بازدید رئیس سازمان بسیج کارگری خوزستان از نیروگاه رامین

بازدید رئیس سازمان بسیج کارگری خوزستان از نیروگاه رامین
۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۹
تعداد بازدید : ۹۹۰