اخبار

اجرای فاز پایانی تعمیرات اساسی تجهیزات جانبی واحد 5

اجرای فاز پایانی تعمیرات اساسی تجهیزات جانبی واحد 5
تعمیرات اساسی تجهیزات جانبی واحد 5 این نیروگاه که بالغ بر 50 دستگاه پمپ از انواع سانتریفیوژ ، پمپ های مخصوص شیمی ، پمپ توربو فید پمپ و نیز تمامی فن های بویلر بوده است وارد مرحله نهایی خود شد .

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : تعمیرات اساسی تجهیزات جانبی واحد 5 این نیروگاه که بالغ بر 50 دستگاه پمپ از انواع سانتریفیوژ ، پمپ های مخصوص شیمی ،  پمپ توربو فید پمپ و نیز تمامی فن های بویلر بوده است وارد مرحله نهایی خود شد .

مهندس علی اطهری مدیر امور نگهداری و تعمیرات توربین و سیستم های دوار این نیروگاه ،  پیشرفت 80 درصدی این پروژه و  استفاده از دانش و تخصص پتانسیل های داخلی در بهبود فرآیند تعمیراتی را گامی اساسی در راستای خود کفایی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی عنوان نمود.

مهندس محمد حسین اسماعیل زاده روز بهانی رییس اداره نگهداری و تعمیرات پمپ های نیروگاه رامین نیز بهینه سازی پمپ های بلودان و ب ان ت و نیز پمپ آب خام و پمپ های تزریق هیدرازین آمونیاک و نیز گردشی نمودن مسیر های روغنکاری فن های بویلر را از اهداف مهم این واحد در سال 95 بیان نمود که با همت کارشناسان و تکنسین های مربوطه در طی تعمیرات اساسی تحقق پذیرفته است .

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۴۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۵۳۷