اخبار

نکات ایمنی در واحدهای صنعتی

نکات ایمنی در واحدهای صنعتی
تجزیه و تحلیل حوادث نشان می دهد که یکی از علل اصلی وقوع حوادث ، عدم هماهنگی واحدهای نیروگاه با واحد ایمنی است و ایجادهماهنگی لازم میتواند منجر به کاهش حوادث، بیماریها وآلودگی های محیطی شود که این امر درنهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد .

  نکات ایمنی در واحدهای صنعتی


فرید نصیریان -  کارشناس ایمنی نیروگاه رامین

تجزیه و تحلیل حوادث نشان می دهد که یکی از علل اصلی وقوع حوادث ، عدم  هماهنگی واحدهای نیروگاه با واحد ایمنی است و ایجادهماهنگی لازم  میتواند منجر به کاهش حوادث، بیماریها وآلودگی های محیطی شود که این امر درنهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد .

همانطور که می دانید در تعمیرات اساسی و کارهای تعمیراتی جاری ، خطرات بالقوه ای وجود دارد پس با رعایت نکات ایمنی زیر می توانیم از بروز حوادث مختلف جلوگیری کنیم.

1- استفاده از وسایل ایمنی شامل لباس کار،کفش و کلاه ایمنی، گوشی ایرپلاگ و دستکش جهت پرسنل الزامیست .
2. به هنگام جابجایی و باز و بسته نمودن قطعات سنگین مراقب سقوط آنها باشید.
3. موقع شستشوی قطعات با نفت یا گازوئیل از دستکش ضد روغن استفاده نمائید.
4. هنگام جوشکاری و برشکاری از ماسک مخصوص جوشکاری و برشکاری و دستکش چرمی استفاده شود.
5. در مجاورت مواد سوختی و قابل اشتعال از جوشکاری و برشکاری قطعات جلوگیری شود.
6. در هنگام کار با جرثقیل سقفی حتماً به دستورالعمل کار با جرثقیل توجه نمائید.
7. از ریختن وسایل اضافه در محیط تعمیرگاه خودداری کنید و در پایان هر روز کاری آنها را مرتب در جای خود قرار دهید.
8. هنگام باز و بسته کردن قطعات برقی ماشین آلات از قطع بودن برق اطمینان حاصل کنید(استفاده از تگ ایمنی).
9. جهت جلوگیری از زمین خوردن در محیط کارگاه از ریختن روغن و مواد نفتی در کف کارگاه خودداری نمایید.
10. از روشن نگه داشتن بی دلیل خودروها در محیط کارگاه، خودداری کنید.
11. استعمال دخانیات ، استفاده بی دلیل از فندک و کبریت در محیط تعمیرگاه ممنوع می باشد.
12. پس از هر بار آلوده شدن پوست بدن با مواد نفتی ، با آب و صابون شستشو دهید.
13. پس از پایان شیفت کاری استحمام کنید.
14. از آلودگی خاک توسط مواد نفتی جلوگیری نمایید.
15. در صورت خاموش بودن هواکش ها به ناظرین اطلاع دهید.

16. در صورت مشاهده موارد ناایمن به ناظر ایمنی اورهال گزارش دهید.
17. از آتش زدن  هر ماده زائد در سایت و اطراف آن خودداری شود .

۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷:۳۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹,۶۳۱