اخبار

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش در نیروگاه رامین اهواز

در راستای پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در نیروگاه رامین ، دوره های آموزشی-تخصصی هدفمندی با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده در حال برگزاری است .
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش در نیروگاه رامین اهواز
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در راستای پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در نیروگاه رامین ، دوره های آموزشی-تخصصی هدفمندی با همکاری شرکت مشاوران توسعه آینده در حال برگزاری است .
محمدرضا کریمی مدیر امور منابع انسانی نیروگاه رامین ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در عرصه مدیریت دانش اظهار داشت : خلق ارزش  از سرمایه های دانشی سازمان ، بعنوان مهمترین و پرواضع ترین منبع کسب موفقیت بمنظور دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می شود  و مدیریت دانش هدایت کننده سازمان در مسیری است که بطور پایدار و نظامند از تجربیات ، نوآوری ها و سرمایه های فکری خود در کلیه ارکان سازمان بطور موثر استفاده می کند که برگزاری آموزشهای اصولی و هدفمند بخشی از این پروسه مدیریتی است .
وی افزود : جلوگیری از دوباره کاری ، تضمین تکرار موفقیت ها ، اطمینان از عدم وقوع مجدد شکستها ، درس گرفتن سازمان از تجربیات پیشین ،حفاظت از سرمایه های فکری کارکنان و بکارگیری آنها در جهت خدمات موثر از جمله مزیت های مدیریت دانش است که با تکیه بر این رویکرد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری شاهد استقرار  نرم افزار ثبت تجربیات کارکنان و سایر سازوکارهای سازمانی مدیریت دانش در سطح نیروگاه رامین خواهیم بود .
۲۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۵۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۲,۳۷۷