اخبار

نیروگاه رامین اهواز به روایت تصویر

نیروگاه رامین اهواز به روایت تصویر

نیروگاه رامین اهواز به روایت تصویر

 
بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین 

بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین 

بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین 

بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین 

مدیرعامل نیروگاه رامین 


بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین 

بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین
بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین 

بازدیددکتر شریعتی  استاندار خوزستان از نیروگاه رامین

بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از نیروگاه رامین اهواز    Δ

 
زائرین نیروگاه رامین در اربعین حسینی-کربلا 

زائرین اربعین حسینی -نیروگاه رامین - کربلا   Δ

ایستگاه صلواتی نیروگاه رامین-عاشورای حسینی 

 ایستگاه صلواتی نیروگاه رامین  Δ

 

همکاری نیروگاه رامین در استقرار موکب های اربعین-مرز چزابه 

همکاری نیروگاه رامین در استقرار موکب های اربعین-مرز چزابه 

همکاری نیروگاه در برپایی موکب های اربعین حسینی - چزابه  Δ

 

۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۵۵
تعداد بازدید : ۳,۵۶۰