اخبار

مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره نیروگاه رامین اهواز منصوب شدند

مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره  نیروگاه رامین اهواز منصوب شدند
طی احکام جداگانه از سوی عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی حکم مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اهواز( نیروگاه رامین) بمدت دوسال تمدید و اعضای جدید هیئت مدیره نیز منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: بر اساس این احکام محسن حافظی بیرگانی مجددا برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و همچنین پژمان حیدری کاهکش معاونت مالی و پشتیبانی و سعید پرشی سرپرست معاونت نگهداری و تعمیرات بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت منصوب شدند‌.
در این احکام، همکاری با هیئت مدیره شرکت و هماهنگی با معاونین و مدیران حوزه ستادی، در چارچوب وظایف مقرر در اساسنامه شرکت، با رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی و جهادی»، «مردم‌داری» و «فسادستیزی» در انجام وظایف محوله مورد تاکید قرار گرفته است.
۹ تیر ۱۴۰۳ ۱۶:۴۹
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۴۳