اخبار

پذیرش و چاپ مقاله کارشناس نیروگاه رامین اهواز در نشریه علمی-تخصصی تحقیقات نوین

پذیرش و چاپ مقاله کارشناس نیروگاه رامین اهواز در نشریه علمی-تخصصی تحقیقات نوین
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مقاله تخصصی مهندس محمدرضا قدسی کارشناس نیروگاه رامین اهواز با عنوان “ بهبود پایداری خوشه‌های ریزشبکه‌ها با استفاده از کنترل اینرسی مجازی توسط روش سنتز‌میو“ در نشریه علمی-تخصصی تحقیقات نوین در سیستم های قدرت هوشمند در جلد12، شماره3، پاییز 1402 این نشریه به چاپ رسید. 
 
🔹در چکیده این مقاله تخصصی آمده است : 
برای مقابله با چالش سطح نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در برابر عدم‌ قطعیت‌ها و به منظور توسعه حلقه کنترل فرکانس‌بار ثانویه، با هدف کاهش تأثیر اغتشاشات و تنظیم ضریب بهره مقاوم نسبت به عدم‌ قطعیت‌ها، با استفاده از یک کنترل‌ کننده اینرسی مجازی مبتنی بر کنترل مقاوم روش سنتز‌میو،‏ جهت کمبود اینرسی در خوشه‌های ریزشبکه جزیره‌ای جریان متناوب انجام شده‌است. اثبات پایداری و عملکرد این روش بر اساس مقدار تکین ساختاریافته صورت می‌گیرد. نتایج آزمایشگاهی‌ سخت افزار در حلقه توسط پردازشگر سیگنال‌های دیجیتا‌ل‌سری TMS320F2812 و شبیه‌سازی در محیط نرم افزار MATLAB/SIMULINK عملکرد کنترل‌کننده‌ پیشنهادی را برای توسعه کنترل فرکانس بار سنتی در مقایسه با کنترل اینرسی مجازی ارتقاء‌یافته و حالت بدون اینرسی، تحت اغتشاشات مختلف تأیید می‌کند که به کارگیری کنترل‌کننده اینرسی مجازی مبتنی بر سنتز‌میو، باعث بهبود پایداری خوشه‌های ریزشبکه جزیره‌ای و میرایی نوسانات توان می‌شود و همچنین انحرافات فرکانسی را به میزان قابل توجهی، کاهش می‌دهد.  
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۱۶
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱,۲۰۰