اخبار

با هدف توسعه تعاملات فنی;

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از نیروگاه رامین اهواز بازدید کرد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از نیروگاه رامین اهواز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بمهراه معاونین این دانشگاه با حضور در نیروگاه رامین از نزدیک با روند تولید برق و سختی های آن آشنا شدند. 

هدف از این بازدید یکروزه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه تعاملات فنی ، تخصصی و علمی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مشترک بین نیروگاه رامین و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان بود که در جلساتی مشترک و بازدید میدانی ریاست دانشگاه و معاونین این دانشگاه از تاسیسات فنی و کارگاههای ساخت و بازسازی قطعات مورد تاکیدهر دو طرف بوده است. 

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۱۵
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۷۶