اخبار

بازدید کاروان راهیان نور از نیروگاه رامین اهواز

بازدید کاروان راهیان نور  از نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، کارشناسان نیروگاههای همدان و اصفهان که در قالب کاروانهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی به خوزستان آمده بودند ضمن حضور در نیروگاه رامین اهواز و تبادل تجربیات نیروگاهی با کارشناسان بخشهای فنی این نیروگاه از نزدیک مراکز کنترل تولید برق ،  بخشهای مورد تعمیرات اساسی و کارگاههای ساخت و بازسازی این مجموعه صنعتی را مورد بازدید قرار دادند. 

۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۴۷
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۹۵