اخبار

پذیرش مقاله کارشناس نیروگاه رامین در کشور گرجستان

پذیرش مقاله کارشناس نیروگاه رامین در کشور گرجستان
مقاله کارشناس نیروگاه رامین اهواز با موضوع آموزش، ایمنی،سلامت شغلی و فردی در نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مورد پذیرش قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، مقاله تخصصی مهندس فرید نصیریان کارشناس نیروگاه رامین با عنوان  " آموزش، ایمنی،سلامت شغلی و فردی " در نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در شهر تفلیس -گرجستان مورد پذیرش کامل و تایید کمیته علمی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (IOAS) قرار گرفت. 

در چکیده این مقاله آمده است :
انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات ، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است . امروزه به علت رشد روزافزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ ، استفاده از انواع ماشین آلات ، تجهیزات ، فرآیندها ، موادشیمیایی و . . . امری گریز ناپذیر شده است . صنعتی شدن و تولید فزاینده ، مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد ، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند . نیروی کار هر کشور ، بویژه کشورهای در حال توسعه ، بخشی پراهمیت از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شود .
از این رو ، حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است . بی گمان ، اقتصادی شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود .هدف از مقاله حاضر آموزش، ایمنی، سلامت شغلی و فردی می باشد.
۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۴۴