اخبار

بازدیدی دیگر در راستای اردوی راهیان پیشرفت دانش آموزان;

دانش آموزان دبیرستان ریحانه النبی شهر شیبان از نیروگاه رامین بازدید کردند

دانش آموزان دبیرستان ریحانه النبی شهر شیبان از نیروگاه رامین بازدید کردند
اردوی راهیان پیشرفت دانش آموزان خوزستانی به نیروگاه رامین ادامه دارد...

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ریحانه النبی شهر شیبان بمنظور آشنایی با فرایند تولید برق و سختیهای تولید این انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین حاضر شدند و ضمن دریافت توضیحات کارشناسان فنی از نزدیک بازدیدی را از تاسیسات این مجموعه صنعتی داشتند. 

۲۶ دی ۱۴۰۲ ۱۵:۰۶
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۹۵