اخبار

از سری بازدیدهای اردوهای راهیان پیشرفت;

دانشجویان مرکز آموزشی علمی و کاربردی خانه کارگر خوزستان به نیروگاه رامین آمدند.

دانشجویان مرکز آموزشی علمی و کاربردی خانه کارگر خوزستان به نیروگاه رامین آمدند.

به گزارش روابط عمومی نیروگاه  رامین اهواز ، دانشجویان مرکز آموزشی علمی و کاربردی خانه کارگر خوزستان ضمن حضور در نیروگاه رامین از تاسیسات این نیروگاه بازدید نموده و با فرایند تولید برق آشنا شدند. 

۶ دی ۱۴۰۲ ۲۲:۰۶
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۵۲