اخبار

مدیر کل حراست برق حرارتی از نیروگاه رامین اهواز بازدید کرد

مدیر کل حراست برق حرارتی از نیروگاه رامین اهواز بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، دکتر خورشیدی مدیر کل حراست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با حضور در نیروگاه رامین از بخشهای مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کردند. 

برگزاری نشست با مدیر عامل و شورای معاونین ، بازدید از فرایند تولید برق و همچنین بازدید از طرح احداث نیروگاه شهدای ویس از مهمترین محورهای این بازدید یکروزه بود. 

۱۱ دی ۱۴۰۲ ۰۸:۳۵
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۸۰