اخبار

بازدید مدیرعامل شرکت تولید برق رامین از نیروگاه رامین اهواز

بازدید مدیرعامل شرکت تولید برق رامین از نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، شکراله عباسی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق رامین با حضور در نیروگاه رامین از روند پروژه های تعمیراتی این نیروگاه بازدید بعمل آورد.

مهمترین محورهای این بازدید یکروزه ، بررسی چالشها و رفع موانع جهت تسریع در اجرای پروژه های تعمیراتی بوده است

۲۰ دی ۱۴۰۲ ۰۸:۰۸
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۸۳