اخبار

قهرمانی فرزند همکار در مسابقات قهرمانی و انتخابی کاراته استان خوزستان

قهرمانی فرزند همکار در مسابقات قهرمانی و انتخابی کاراته استان خوزستان

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در مسابقات قهرمانی و انتخابی کاراته استان خوزستان «زینب نجاریان» فرزند همکارمان سعید نجاریان به مقام قهرمانی در رشته کاتا و سبک JSKA نائل گردید.

۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۷:۳۱
روابط عمومی نیروگاه رامین www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۳۵