اخبار

توسط کارکنان نیروگاه رامین صورت گرفت;

آذین بندی نیروگاه رامین با فرارسیدن عیدسعید غدیرخم

آذین بندی نیروگاه رامین با فرارسیدن عیدسعید غدیرخم

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ،  با فرارسیدن عید سعیدغدیرخم آذین بندی نقاط مختلف نیروگاه با نصب بیلبورد ، بنر و پلاکارد در نقاط مختلف نیروگاه انجام گرفت.

۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۱:۳۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۷۵