اخبار

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه برق حرارتی از نیروگاه رامین اهواز

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه برق حرارتی از نیروگاه رامین اهواز

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، دکتر دودابی نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با حضور در نیروگاه رامین از بخشهای مختلف فنی این نیروگاه بازدید نمود.

۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ۰۸:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۴۹۲