اخبار

ابتکار عمل مهندسان نیروگاه رامین در جلوگیری از بروز حادثه

ابتکار عمل مهندسان نیروگاه رامین در جلوگیری از بروز حادثه

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، در پی بروز مشکل فنی و اتصال بر روی خط هوایی کارون که منجر به ایجاد ضربه شدید در کلیدخانه واحد 2 شده بود مهندسان نیروگاه رامین با ابتکار عمل و واکنش سریع و به موقع و جداسازی و ایزوله نمودن تجهیزات آسیب دیده کلیدخانه  ، از بروز حادثه و خسارات بیشتر به نیروگاه جلوگیری نمودند.

این اقدام بموقع مهندسان نیروگاه رامین ضمن جلوگیری از حوادث غیرقابل جبران و خسارات مالی و فنی ، باعث حفظ واحد تولیدی شده و واحد مذکور در حداقل زمان ممکن مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل گردید. 

لازم بذکر است  آقایان مهدی پژوهنده ، عیسی حیدری و سعید خادمی از مهندسان نیروگاه که با رشادت خود از گسترش حادثه جلوگیری نموده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۱۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۸۲