اخبار

گزارش خبری صداوسیما از آخرین اقدامات نیروگاه رامین اهواز جهت تولید انرژی برق در تابستان

گزارش خبری صداوسیما از آخرین اقدامات نیروگاه رامین اهواز جهت تولید انرژی برق در تابستان
۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۱۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۲۰