اخبار

توسط متخصصین نیروگاه رامین صورت گرفت;

صرفه جویی 14 میلیارد تومانی با بازسازی بیرینگ های ایرهیتر در نیروگاه رامین اهواز

صرفه جویی 14 میلیارد تومانی با بازسازی بیرینگ های ایرهیتر در نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، تلاشگران این نیروگاه توانستند با استفاده از دانش و تجربه کسب شده خود تعدادی از بیرینگ های ایرهیترهای واحد شماره 5 نیروگاه رامین را بازسازی کنند. 
محسن حافظی مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: بیرینگ ها در تجهیز ایرهیتر( پیش گرم کن هوا) جزو قطعات مهم و حیاتی آن بشمار میروند که وظیفه تحمل بارهای شعاعی و محوری ایرهیترها را بر عهده دارند و پس از طی مدت زمان عمر مفید آنها نیاز به تعویض و یا بازسازی آنها بوده که به بدلیل هزینه ساخت و خرید بسیار زیاد این بیرینگ ها و عدم تولید آنها در داخل کشور مشکلاتی را در تهیه این قطعات مهم داشتیم. 
محسن حافظی افزود: با توجه به اهمیت این تجهیز در ادامه روند تولید برق نیروگاه و در جهت بهره مندی از دانش و تجربه و توان متخصصین داخلی ، تصمیم به بازسازی بیرینگ ها توسط کارشناسان داخل نیروگاه کردیم که در نهایت موفق به بازسازی تعداد 6 عدد از بیرینگ های ایرهیترهای واحد پنجم این نیروگاه شدیم. 
وی گفت: عدم خرید خارجی این تجهیزات و بازسازی بیرینگ ها توسط کارشناسان نیروگاه رامین باعث صرفه جویی حدود 14 میلیاردی در این مجموعه شده است. حافظی افزود: این عملیات موجب افزایش عمر بیرینگ ها ، افزایش ضریب اطمینان عملکرد تجهیز و در رأس آنها  تداوم تولید و حفظ پایداری آن و جلوگیری از توقف های اضطراری واحدهای نیروگاه شده است.
حافظی همچنین از آمادگی نیروگاه رامین جهت ارائه این خدمات به سایر صنایع کشور بویژه نیروگاههای برق حرارتی خبر داد. 
سامان علی محمدی رئیس اداره نگهداری و تعمیرات مبدل های حرارتی و تجهیزات جانبی نیروگاه رامین نیز در ادامه گفت: اعتماد به دانش و تجربه متخصصان کارگاه مبدلهای حرارتی و تجهیزات جانبی در بازسازی و تعمیر تجهیزات مختلف ، مهمترین محرک ما جهت اجرای عملیات بازسازی این یاتاقان ها بوده و بر همین اساس طی سالهای اخیر توانستیم موفقیت های متعددی را در این عرصه کسب نمائیم. 
وی به فرآیند اجرای این عملیات پرداخت و مهترین اقدامات تخصصی جهت بازسازی این یاتاقانها را دمونتاژ رینگ قفل کن بیرینگ ، دمونتاژ کیج بیرینگ ، پالیش کاری قطعات و‌تجهیزات ، بلوچک کردن رولرها بر روی کنس بالا ، مونتاژ رولرها و کیج و رینگ قفل کن در بیرینگ ، اندازه گیری کلرنسها پس از مونتاژ بیرینگ و مونتاژ نهایی بیرینگ درون هوزینگ یاتاقان پایین ایرهیتر عنوان نمود.
سامان علی محمدی  تداوم تولید ، حفظ پایداری آن ، افزایش عمر بیرینگ ها ، افزایش ضریب اطمینان عملکرد تجهیز و جلوگیری از توقف های اضطراری از این تجهیز را از آثار بازسازی بیرینگها برشمرد.
علی محمدی  افزود: قصد داریم طی یک برنامه ریزی  سایر یاتاقانهای موجود در نیروگاه را نیز مورد بازسازی قرار داده تا بتوانیم ضمن کاهش هزینه های نیروگاه در جهت تولید پایدار انرژی برق بویژه در تابستان پیش رو گامهای موثری را برداریم.
۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۶:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۶۷