اخبار

اینفوگرافیک ساخت و بازسازی قطعات نیروگاه رامین اهواز در 11 ماهه نخست سال 1401

اینفوگرافیک ساخت و بازسازی قطعات نیروگاه رامین اهواز در 11 ماهه نخست سال 1401

اینفوگرافیک ساخت و بازسازی قطعات نیروگاه رامین اهواز در 11 ماهه نخست سال 1401 

۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰:۵۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۷۶