اخبار

اینفوگرافیک تولید انرژی الکتریکی نیروگاه رامین اهواز در 11 ماهه نخست سال جاری

اینفوگرافیک تولید انرژی الکتریکی نیروگاه رامین اهواز در 11 ماهه نخست سال جاری

اینفوگرافیک تولید انرژی الکتریکی نیروگاه رامین اهواز در 11 ماهه نخست سال جاری 

۵ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۰۰