اخبار

دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر ویژه مدیران و رؤسای ادارات نیروگاه رامین اهواز

دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر ویژه مدیران و رؤسای ادارات نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، با برنامه ریزی های صورت گرفته بمنظور ارتقای سطح دانش مدیران نیروگاه رامین دوره های آموزشی جهت این امر در محل اداره آموزش این نیروگاه برگزار شد. 

از مهمترین محورهای این دوره آموزشی معرفی راهکارهای برقراری ارتباط موثر در سازمان و آثار این رویکرد در رشد و توسعه سازمان بوده است.

 

 

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۷:۲۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۶۲