اخبار

فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند سازندگان فلومتر نیروگاهی

فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند سازندگان فلومتر نیروگاهی
۵ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۵۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۳۹