اخبار

تقویت تعاملات دوسویه نیروگاه اصفهان با نیروگاه رامین اهواز

تقویت تعاملات دوسویه نیروگاه اصفهان با نیروگاه رامین اهواز

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، کارشناسان نیروگاه اصفهان بمنظور استفاده از پتانسیل متخصصان نیروگاه رامین در زمینه های ساخت قطعات نیروگاهی و همچنین بازسازی قطعات در نیروگاه رامین حاضر شدند و طی بازدید از کارگاههای ساخت و بازسازی قطعات ، طی جلساتی به تبادل اطلاعات پرداختند و بر تقویت تعاملات دوسویه تاکید کردند. 

۲۳ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۱۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۴۱