اخبار

بازدید مدیران شبکه ملی برق ایران و دیسپاچینگ جنوب غرب از نیروگاه رامین اهواز

بازدید مدیران شبکه ملی برق ایران و دیسپاچینگ جنوب غرب از نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، مدیران شبکه ملی برق ایران و دیسپاچینگ جنوب غرب ضمن حضور در نیروگاه رامین از روند اجرای تعمیرات اساسی بازدید نموده و جلساتی را جهت بررسی راهکارهای رفع موانع بمنظور تولید پایدار انرژی برق در نیروگاه رامین و تقویت شبکه برق کشور تشکیل دادند. 

۲۳ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۴۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۲۶