اخبار

بازدید مشاور فنی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین اهواز

بازدید مشاور فنی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، مهندس شجاعی مشاور فنی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور با حضور در نیروگاه رامین از روند اجرای تعمیرات اساسی و پرو‍ژه های رفع محدودیت تولید واحدهای این نیروگاه بازدید کردند. 

همچنین در بخش دیگری از این بازدید ، مدیران فنی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از تجهیزات و امکانات سیستم تصفیه آب RO نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس و بررسی راهکارهای انتقال آب این سیستم به نیروگاه رامین بازدید کردند. 

۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۱۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۹۳