اخبار

دانش آموزان در کلاس درس نیروگاه رامین اهواز

دانش آموزان در کلاس درس نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، جمعی از دانش آموزان دبستان رهنمای اهواز با حضور در نیروگاه رامین از روند چگونگی تولیدبرق در این نیروگاه بازدید کردند. 

این دانش آموزان در ابتدا با حضور در سالن کلاسی ، توضیحات کارشناسان روابط عمومی را در خصوص چگونگی تولید برق و سختی های آن و همچنین مدیریت مصرف برق در خانه های خود دریافت کردند و سپس با همراهی تیم ایمنی و کارشناسان فنی از نزدیک بخشی از تاسیسات تولید برق را مورد بازدید قرار دادند. 

۲۶ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۵۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۵۶