اخبار

آغاز معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین

آغاز معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، معاینات ادواری کارکنان  با حضور تیم پزشکی جهت کلیه پرسنل نیروگاه رامین آغاز شد. 

گفتنی است این معاینات به مدت یکماه برای کارکنان روزکار و شیفت نیروگاه رامین انجام می شود. 

۲۵ دی ۱۴۰۱ ۱۳:۵۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۵۱۵