اخبار

با هدف آشنایی نسل جوان با صنعت برق

دانش آموزان دبیرستانی از نیروگاه رامین اهواز بازدید کردند

دانش آموزان دبیرستانی از نیروگاه رامین اهواز بازدید کردند

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، با هدف آشنایی دانش آموزان با روند تولید برق در نیروگاهها و سختی ها و هزینه های بسیار زیاد تولید این انرژی استراتژیکی ، جمعی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان اهواز(شهید بهشتی) در نیروگاه رامین حاضر شدند و از نزدیک با فرآیند تولید برق ، آشنایی با تجهیزات و راهکارهای مصرف بهینه انرژی آشنا شدند.

۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۳۷۰