اخبار

مانور پدافند غیرعامل در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

مانور پدافند غیرعامل در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
دو مانور برق گرفتگی در کلیدخانه ها و نیز اطفاء حریق در تانک های مازوت بصورت متوالی در نیروگاه رامین برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : شکراله عباسی سرپرست نیروگاه رامین در این باره گفت: بمنظور ارتقاء آمادگی، واکنش در شرایط اضطراری و مواجهه با تهدیدات و حوادث دو مانور باعناوین برق گرفتگی در کلیدخانه ها و حریق در تانک های مازوت بصورت متوالی در نیروگاه رامین برگزار شد.

عباسی افزود: این مانور با حضور واحدهای مختلف بهره برداری، حراست ، آتش نشانی، اورژانس و بسیج نیروگاه برگزار شد که با هدف سنجش و ارزیابی عملکرد تیم های عملیاتی و چگونگی مدیریت بحران، افزایش سطح توان و آمادگی کارکنان عملیاتی و تیم های پشتیبانی برای مقابله با حوادث ، فراهم کردن تجهیزات در حالات اضطراری و رفع نواقص احتمالی ، استفاده بهینه از تجهیزات، پیشگیری از بحران های احتمالی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت و کاهش خسارات احتمالی جانی و مالی انجام گرفته است.

وی افزود: عملکرد واحدهای شرکت کننده در مانورهای فوق الذکر مطلوب ارزیابی شده و نقاطی را که ممکن است در بحران ها باعث آسیب شود را مورد شناسایی قرار داده ایم.

۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۱۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۷۳