اخبار

نشست صمیمی مهندس عباسی سرپرست نیروگاه رامین با مدیران و سرپرستان معاونت تولید

نشست صمیمی مهندس عباسی سرپرست نیروگاه رامین با مدیران و سرپرستان معاونت تولید

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: مهندس عباسی سرپرست نیروگاه رامین با حضور در جمع مدیران و سرپرستان معاونت تولید ضمن بررسی آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی، به راهکارها و رفع موانع تولید نیز پرداختند.

مهندس عباسی با اشاره به رابطه مستقیم تولید با درآمد و بودجه نیروگاه، کارکنان نیروگاه را بزرگترین سرمایه این مجموعه دانست و بر تقویت و انتقال توانمندی های آنان با اجرای برنامه های آموزشی تخصص محور و انگیزشی تاکید نمود.

سرپرست نیروگاه رفع چالشهای مالی بویژه پرداخت مطالبات و معوقات پرسنل را نیز از اولویت های خود برشمرد و اظهار امیدواری نمود با همدلی و همپوشانی فعالیت ها بتوانیم بر این مشکلات غلبه کنیم و شاهد تولید پایدار انرژی برق در نیروگاه و بهبود جایگاه این مجموعه صنعتی در کشور باشیم.

عباسی اخلاق مداری، تقویت فضای گفتگو و تعامل گرایی توام با رعایت مقررات و عدالت سازمانی را نیز از رویکردهای خود خواند و بر حرکت همه کارکنان نیروگاه در این مسیر تاکید نمود.

سرپرست نیروگاه با اشاره به دانش و تجربه ارزشمند کارکنان نیروگاه رامین، شایسته سالاری ، جانشین پروری ، فعال نمودن کارگروه‌های فنی و استفاده از همه ظرفیت های نیروی انسانی و انتقال خدمات فنی-مهندسی به سایر صنایع  را از راهکارهای مهم و اثرگذار بمنظور رفع چالشها و تداوم نقش آفرینی این مجموعه در صنعت برق دانست.

در ادامه این نشست ، کارکنان نیز به بیان دغدغه های خود در بخشهای مختلف پرداختند و با اشاره به عزم ، همت و همراهی خود در جهت رفع مشکلات فنی ، اظهار امیدواری نمودند با حمایت مدیریت جدید نیروگاه شاهد رفع چالشها و بهبود جایگاه این مجموعه باشیم.

۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۹۶