اخبار

دوره مانیتورینگ،جوشکاری پایپینگ برگزار شد

دوره مانیتورینگ،جوشکاری پایپینگ برگزار شد
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۵۵۶