اخبار

آزمون دوره مانیتورینگ PRها و مبدلها در نیروگاه رامین برگزار شد

آزمون دوره مانیتورینگ PRها و مبدلها در نیروگاه رامین برگزار شد
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۳۲۰