اخبار

واکسیناسیون دوز یادآور کرونا در نیروگاه رامین اهواز

واکسیناسیون دوز یادآور کرونا در نیروگاه رامین اهواز

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، با هماهنگی های بعمل آمده از سوی نیروگاه رامین ، اکیپ سیار مرکز بهداشت شهرستان باوی بمنظور واکسیناسیون دوز سوم و چهارم کرونا در محل درمانگاه نیروگاه رامین حاضر شدند و کارکنان این مجموعه صنعتی نسبت به تزریق واکسن اقدام نمودند. 

۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۳۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۱۹