اخبار

برگزاری کمیته بحران نیروگاه رامین بمنظور آمادگی در خصوص طوفان و سیل

برگزاری کمیته بحران نیروگاه رامین بمنظور آمادگی در خصوص طوفان و سیل

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : همزمان با بروز پدیده طوفان و سیل مونسون در مناطق مختلف کشور بخصوص حوزه زاگرس و بمنظور آمادگی تمامی بخشها و پیشگیری از حوادث احتمالی در روند تولید برق ، کمیته بحران این نیروگاه تشکیل شد.

بررسی چالشهای احتمالی ، تامین نیازها و تشکیل اکیپ های مختلف فنی،عملیاتی و پشتیبانی از محورهای این جلسه بوده است.

لازم بذکر است در پی طوفان اخیر هیچگونه خللی تاکنون در روند تولید برق این نیروگاه پدید نیامده و هر ۶ واحد تولیدی این مجموعه در مدار و به شبکه سراسری برق کشور متصل هستند.

۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۳۶۴