اخبار

مهندس خلیل محمدی؛ مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز

رعایت الزامات ایمنی نقش مهمی در فرآیندهای تولید انرژی برق دارد

رعایت الزامات ایمنی نقش مهمی در فرآیندهای تولید انرژی برق دارد

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه( HSE ) که با حضور مدیران ارشد و معاونین نیروگاه برگزار شد، مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه ضمن تقدیر از اقدامات این مجموعه و همچنین رعایت الزامات ایمنی از سوی کارکنان، صیانت از سلامتی پرسنل را مهمترین اصل در کلیه فرآیندها و فعالیت های این واحد صنعتی دانست و با ارائه دستورات و راهکارهایی بر رفع چالشها و مشکلات موجود تاکید نمود.

وی حفظ و پایداری واحد‌های نیروگاهی بدون نیروی انسانی سالم را غیرممکن دانست و اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل های استاندارد را از الزامات این نیروگاه برشمرد.

محمدی هماهنگی و همپوشانی فعالیت های این نیروگاه با نظارت بخش ایمنی را مهم و حیاتی دانست و از کلیه معاونین و مدیران نیروگاه خواست تا ضمن رعایت اصول و الزامات ایمنی از اجرای عملیات‌های فنی بدون نظارت ایمنی اجتناب کنند.

در این جلسه  گزارشی از اقدامات این حوزه از سوی مهندس فرید نصیریان سرپرست اداره HSE ارائه شد و مقرر شد طبق یک برنامه زمانبندی نسبت به اجرای تصمیمات این جلسه اقدامات فوری صورت گیرد.

۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۴۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۲۹