اخبار

با هدف آمادگی واحدها

تشکیل جلسه شورای مدیران و معاونین نیروگاه رامین اهواز

تشکیل جلسه شورای مدیران و معاونین نیروگاه رامین اهواز

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، شورای مدیران و معاونین این نیروگاه با هدف آمادگی تمام واحدهای این نیروگاه جهت تولید برق پایدار در تابستان سال 1401 تشکیل جلسه داد. 

 تکمیل و تسریع روند تعمیرات و رفع محدودیت های واحد‌های تولیدی بمنظور تقویت سطح آمادگی نیروگاه در تابستان پیش رو از مهمترین محورهای این جلسه بوده است.همچنین در این جلسه به بررسی موضوعات مختلف نیروگاه در حوزه های مالی ، منابع انسانی و فرهنگی نیز پرداخته شده است. 

۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۳۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۷۱