اخبار

در ابتدای سال 1401

بازدید نوروزی مدیرعامل و معاونین نیروگاه از بخشهای مختلف نیروگاه

بازدید نوروزی مدیرعامل و معاونین نیروگاه از بخشهای مختلف نیروگاه
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، در روزهای آغازین سال نو ، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این نیروگاه از بخشهای مختلف نیروگاه بازدید کردند. 

تبریک سال نو، بررسی معضلات کارکنان و رفع چالشهای پیش روی واحدها قبل از فرارسیدن فصل تابستان از اولویت های این بازدیدها بود.

۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۱۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۳۶