اخبار

انتصاب

انتصاب مهندس مهدی بیاتی بعنوان سرپرست حفاظت پرسنلی دفتر حراست و امور محرمانه

انتصاب مهندس مهدی بیاتی بعنوان سرپرست حفاظت پرسنلی دفتر حراست و امور محرمانه

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: طی ابلاغی از سوی مدیر حراست و امور محرمانه ، مهندس مهدی بیاتی با حفظ سمت بعنوان سرپرست حفاظت پرسنلی دفتر حراست و امور محرمانه این نیروگاه منصوب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۱۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۲۴۸