اخبار

اجرای پویش " سهم تو از کودکی من"

اجرای پویش " سهم تو از کودکی من"
این پویش بمنظور حمایت از کودکان محروم و مشارکت کارکنان نیروگاه در تهیه اسباب بازی ایجاد شده است
۲۶ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۹۱۲