اخبار

انتقال تجارب همکار در شرف بازنشستگی به کارکنان کارگاههای عمومی

انتقال تجارب همکار در شرف بازنشستگی به کارکنان کارگاههای عمومی
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در سلسله کارگاههای اجرا شده دانش نویسی و انتقال تجارب سال ۱۴۰۰ و بویژه بازیابی و نگهداری تجارب تخصصی بازنشستگان ، کارگاه آموزشی انتقال تجربه در اداره آموزش به میمنت بازنشستگی شاپور شمس از کارکنان نیروگاه اجرا شد و تجارب ارزشمند دوران خدمت ایشان، به همکاران کارگاه های عمومی ارائه گردید.
 
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۵۸
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۴۲۱