اخبار

انتصاب مهندس رستم اشرف پور بعنوان سرپرست امور بهره برداری بخار فاز ۳ نیروگاه رامین اهواز

انتصاب مهندس رستم اشرف پور بعنوان سرپرست امور بهره برداری بخار فاز ۳ نیروگاه رامین اهواز
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: طی ابلاغی از سوی مهندس محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین، مهندس رستم اشرف پور بعنوان سرپرست امور بهره برداری بخار فاز ۳ این نیروگاه منصوب شد.
۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۷۵۶