اخبار

کلیپ / رویدادهای نیروگاه رامین اهواز در بهمن ماه ۱۴۰۰

کلیپ / رویدادهای نیروگاه رامین اهواز در بهمن ماه ۱۴۰۰

 

 

 

دانلود کلیپ / رویدادهای نیروگاه رامین اهواز در بهمن ماه ۱۴۰۰

۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۵۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۴۷۴