اخبار

در 11 ماهه سال جاری تحقق یافت؛

تولید حدود 9 میلیون مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

تولید حدود 9 میلیون مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز
این میزان تولید در شرایطی حاصل شد که طی ماههای اخیر واحد 305 مگاواتی شماره 3 بمنظور تعمیرات اساسی از مدار خارج بوده و سایر واحدهای تولیدی این نیروگاه نیز طی ماه جاری بدلیل تعمیرات ایستگاه گاز با محدودیت تولید مواجهه بودند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اشاره به عملکرد و تلاش کارکنان این نیروگاه در تامین برق مورد نیاز مردم اظهار داشت : این نیروگاه در 11 ماهه سال جاری توانست 8 میلیون 798 هزار و 122 مگاوات ساعت انرژی برق را تولید و به شبکه سراسری برق کشور ارائه نماید. وی گفت : این میزان تولید در شرایطی حاصل شد که طی ماههای اخیر واحد 305 مگاواتی شماره 3 بمنظور تعمیرات اساسی از مدار خارج بوده و سایر واحدهای تولیدی این نیروگاه نیز طی ماه جاری بدلیل تعمیرات ایستگاه گاز با محدودیت تولید مواجهه بودند. محمدی میزان تولید لحظه ای واحدهای نیروگاه رامین را 231 مگاوات و ساعت کارکرد واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری تاکنون را 38143 ساعت عنوان نمود.
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز بعنوان بزرگترین نیروگاه بخاری کشور با 6 واحد تولیدی با مجموع ظرفیت 1850 مگاوات ساعت نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.
۱ اسفند ۱۴۰۰ ۰۸:۳۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۵۰۹