اخبار

تعویض چراغ دودکش های نیروگاه رامین توسط همکاران بخش روشنایی

تعویض چراغ دودکش های نیروگاه رامین توسط همکاران بخش روشنایی
۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۱۹
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۴۷۴