اخبار

بررسی طرحها وپیشنهادات فنی ارائه شده در حوزه الکتریک

بررسی طرحها وپیشنهادات فنی ارائه شده در حوزه الکتریک
در این جلسه طرحها و پیشنهادات فنی کارشناسان بخش الکتریک نیروگاه رامین مورد بررسی قرار گرفت. رفع چالشهای فنی و بهبود روند اجرای عملیات ها از محورهای این پیشنهادات بوده است
۱ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۱۳
تعداد بازدید : ۴۲۶