اخبار

بررسی روند اجرای اورهال واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۳

بررسی روند اجرای اورهال واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۳
بازدید و بررسی های فنی از روند اجرای تعمیرات اساسی واحد شماره 3 از برنامه های مستمر مدیرعامل و سایر مدیران فنی این نیروگاه می باشد.
۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۵۹
تعداد بازدید : ۵۸۶