اخبار

اجرای طرح واکسناسیون دوز سوم ویروس کرونا در نیروگاه رامین اهواز

اجرای طرح واکسناسیون دوز سوم ویروس کرونا در نیروگاه رامین اهواز
۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۵۴
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۴۱۶