اخبار

تزریق دوز سوم واکسن کرونا در نیروگاه رامین اهواز

تزریق دوز سوم واکسن کرونا در نیروگاه رامین اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، با هماهنگی مجموعه مدیریتی این نیروگاه با شبکه بهداشت و درمان ، اکیپ سیار تزریق واکسن کرونا بمنظور تزریق دوز سوم این واکسن در نیروگاه رامین مستقر و کارکنانی که زمان تزریق واکسنشان فرا رسیده بود دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.  

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۳۰